piątek, 5 czerwca 2020

Uroczystość Trójcy św.


" Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi."

NIEDZIELA ADORACJI   07 VI 2020 r. 


Największa tajemnica wiary

Dziś świętujemy największą tajemnicę naszej wiary: 
Bóg jest jeden w Trzech Osobach.
 Bóg tak umiłował świat, że zechciał nam objawić
 tajemnicę swojego wewnętrznego życia. 
Syn ukazał nam Ojca i razem posyłają do nas Ducha Świętego.
 Niech towarzyszą nam dziś słowa, 
które usłyszymy w czasie liturgii eucharystycznej:
 „Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże. 
Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym 
jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; 
nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. 
W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu
 wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy 
o Twoim Synu i o Duchu Świętym. 
Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, 
wielbimy odrębność Osób,
 jedność w istocie i równość w majestacie”.

Dziś całym sercem wołam z radością: 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!