sobota, 13 czerwca 2020

Pasterz

" My ludem Pana i Jego owcami."

Niedziela 14 VI 2020 r.  
 Jezus widzi nie tylko to, co zewnętrzne.
 On czyta w głębi ludzkich serc. 
Jest poruszony kondycją człowieka udręczonego
 życiem i porzuconego, czyli samotnego,
 zagubionego, niczyjego.
 On jako Dobry Pasterz pragnie otoczyć go swoją
 troskliwą miłością i mądrością. 
Pierwszym krokiem jest prośba o modlitwę w intencjach tych,
 którzy razem z Nim będą troszczyć się o ludzi zagubionych. 
Drugim – posłanie apostołów, a dziś innych powołanych. 
Jezus obdarza ich swoją bliskością i udziela im ze swojej władzy,
 ponieważ misję pełnią w Jego imieniu. 
Cechą powołanych ma być bezinteresowność. 
Wszystko darmo otrzymali od Boga, 
wszystko darmo mają dawać braciom.

Panie, i ja dziś proszę: 
Poślij robotników na swoje żniwo. 
Daj powołanym odwagę podjęcia 
tego daru i wierności otrzymanej łasce.