piątek, 21 czerwca 2019

Syn Boży


DZIEŃ PAŃSKI - NIEDZIELA 

23 VI 2013 


 Pytając: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, 
Jezus nie oczekuje dziś od nas formułek, 
ale refleksji, na ile rzeczywiście On jest dla nas ważny. 
Czy moja więź z Nim jest na tyle mocna, 
że potrafię nad Nim zapłakać jak nad własnym dzieckiem,
 zatęsknić za Nim całym sobą? 
Czy ze względu na Niego potrafię pozbyć się
 uprzedzeń wobec drugiego człowieka,
 wierząc, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami? 
Eucharystia, którą rozpoczynamy, 
daje nam kolejną szansę przejścia od teorii do doświadczenia, 
do wiary, do gotowości zaparcia się siebie.