czwartek, 20 czerwca 2019

Świadectwo wiary

Czwartek - Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa
Ludu Boży , Ludu Fatimski 
uczcij swego Pana . " Dobro rozdane i życie oddane przynosi poczucie
spełnienia i szczęście po prostu.
Jeśli ktoś nie wierzy, to niech spróbuje. " 


 
"  Stajemy się Eucharystią,
gdy ta miłość łączy się z Bożą miłością
i gdy odkrywamy,
że przez to dawanie się innym włączamy się
w większe od nas Dawanie,
że jesteśmy częścią Bożej miłości,
która objawia się w nas i przez nas. " 

 
" Boże Ciało to nie tylko procesje i feretrony.
To nie tylko wspominanie przeszłych wydarzeń.
To właśnie wspomnienie, ale takie, które uobecnia to,
co się kiedyś wydarzyło.
To, co było, staje się teraz, a to,
co jest teraz, jest już tym, co będzie.
Taka jest Eucharystia:
to, co było, jest i będzie: w jednym kawałku. "

 " Eucharystia to prawdziwe życie,
które się staje i które się w nas rozwija.
To życie jest darem,
który pochodzi ze źródła prawdziwego Życia." 


 
" A ten Pokarm - Komunia św.  daje mi siłę do życia i obdarza
serce pokojem i opanowaniem ."
 
"  Im bardziej Bóg udziela się duszy,
im bardziej się do niej przelewa
przez dary Ducha Świętego,
tym bardziej rzuca ją na kolana.
przed niewypowiedzianym majestatem Boga,
świętością i miłością Boga." 
 
 

" Ale Bóg w przedziwny sposób działa
w dziejach człowieka.
Oto rzucając człowieka przed sobą na kolana,
każe człowiekowi równocześnie uklęknąć
przed jego braćmi, bliźnimi."  


" Tak właśnie staje się się w naszym życiu , kiedy otwieramy
nasze serce na Boga
, upada człowiek na kolana przed majestatem człowieka,
i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego,
przed majestatem ostatniego nędzarza." 


 " Może to porównanie jest wstrząsające,
w naszych czasach nie widzimy takich
drastycznych zestawień,
tak krzyczącej nędzy, tak jawnego upokorzenia człowieka.
Jest jednak i dzisiaj wiele zestawień pozornie mniej rażących,
a jednak nie mniej rażących."
 


" Jest dużo ludzkich potrzeb,
wiele wołania o miłosierdzie
 -czasem w sposób dyskretny, niedosłyszalny. 
Iluż jest jeszcze ludzi chorych i opuszczonych
 w swoich chorobach, bez żadnej opieki?
Iluż jest jeszcze ludzi starych, 
 tęskniących za sercem bliskich osób ?
Ile jest dzieci i młodych , którzy w dzisiejszej
 atmosferze życia nie znajdują dla siebie
 w Nas  oparcia i Naszego serca ? "


 


" Miłosierdzie i chrześcijaństwo jest wielką
sprawą naszych dni.
Jeżeliby nie było miłosierdzia, nie byłoby chrześcijaństwa: 

to jest jedno i to samo."
 
" W służbie miłosierdzia Najważniejszy jest człowiek;
trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, sobą."


 

"  Trzeba, ażeby nasze człowieczeństwo wróciło
w nowy sposób uwrażliwione na człowieka,
jego potrzeby, jego niedolę i cierpienia i ażeby
gotowe było świadczyć sobą,
świadczyć gołymi rękami, ale pełnym sercem;
taki dar bowiem więcej znaczy 
aniżeli pełne ręce i środki bogate. ""Ponad to wszystko większa jest miłość".


 

" Niech miłość wśród nas  będzie bez obłudy.
Podążajmy za dobrem.
Bądźmy  życzliwi.
W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajmy .
 Nie opuszczajmy się w gorliwości. 
Bądźmy płomiennego ducha. 
Pełnijmy z radością  służbę Panu. 
Weselmy  się nadzieją.
W ucisku bądźmy cierpliwi, 
w modlitwie – wytrwali.
Niech nasze codzienne życie ,
życie naszej wspólnoty fatimskiej
 stanie się Eucharystią . "