piątek, 16 listopada 2018

Listopadowa niedziela

Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem „

Niedziela  18 XI 2018 r.

Wstrząśnięte moce niebieskie, wielki ucisk, zmartwychwstanie umarłych,
sąd Boży, nagroda i kara wieczna, nie są to tematy,
 o których słucha się z przyjemnością. 
W Eucharystii staje pośród nas Jezus Chrystus,
którego miłość, objawiona w ofierze krzyżowej,
okazała się większa niż wszystkie nasze grzechy. 
Trwałe i pełne szczęście możemy odtąd znaleźć tylko
w wiernym oddaniu się Jemu,
 gdyż tylko On ma moc nas uwolnić od największego lęku człowieka
 lęku przed wiecznym bezsensem, pustką i osamotnieniem śmierci.