sobota, 3 listopada 2018

Adoracja

Wysławiajmy miłosierdzie Boże „

Niedziela Adoracji - 04 XI 2018 r. Co czynić, aby nasze życie było udane? 

Słowo Boże podkreśla dziś znaczenie przykazań Bożych, 

a zwłaszcza przykazania miłości Boga i bliźniego. 

Skąd jednak czerpać motywację do ich przestrzegania,

 kiedy przytłacza nas własna słabość i grzeszność? 

Ostateczną odpowiedzią Boga na nasze

 poszukiwanie szczęścia nie jest przepis, lecz osoba Jezusa Chrystusa, 

który z miłości ofiarował samego siebie za nasze grzechy. 

Tylko przyjmując Jego miłość, możemy naprawdę 

kochać siebie i bliźnich, żyjąc w bliskości królestwa Bożego.