piątek, 22 listopada 2019

Król Zbawiciel

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

" Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do swego królestwa."Król na tronie miłości miłosiernej

Przyjrzyj się, jak Jezus realizuje swoje królestwo. 
W bliskości do ludzi jako najlepszy ich pasterz. 
W rządzeniu, które jest pokorną służbą, 
a jej fundamentem – posłuszna miłość do Ojca. 
To miłość zatroskana o każdego, która nigdy nie staje się przymusem, 
zaprasza, aby człowiek podjął wolną decyzję uczynienia Chrystusa 
swoim jedynym królem. 
Każdy grzech i brak odpowiedzi na łaskę Bożą stają się
 zaprzeczeniem królowaniu Boga.
 Świat dzisiejszy pokazuje, że wszystko można ośmieszyć i wyszydzić,
 również królowanie Boga, bo demaskuje obłudę wszelkiej władzy,
 ludzkiej pychy i egoizmu. 
Jezusowe królestwo jest królestwem życia, 
które zwyciężyło szatana i śmierć, trwa bez końca. 
Jest królestwem służebnej miłości. 
Zdobywa się je przez posłuszeństwo i pokorną odpowiedź na łaskę
 płynącą z Krzyża. Jezus króluje z tronu miłosierdzia. 
Jego królestwo może stać się udziałem każdego,
 największego nawet łotra. Trzeba tylko ufnego i całkowitego 
uznania w Jezusie Króla wszechświata i swojego życia.Niech każdego dnia przychodzi do mnie Twoje, Panie, królestwo. 
Wspomagaj mnie, abym mógł żyć Twoją miłością
A kiedy zakończę ziemską wędrówkę, przyjmij mnie do Siebie .