piątek, 24 lipca 2020

Życie i codzienność

GDYBY....
Gdyby nuta powiedziała:

jedna nuta nie czyni muzyki...

 nie byłoby symfonii

Gdyby słowo powiedziało:

jedno słowo nie tworzy stronicy... 

nie byłoby książki

Gdyby cegła powiedziała:

jedna cegła nie tworzy muru... nie byłoby domu.

Gdyby kropla wody powiedziała:

jedna kropla wody nie może utworzyć rzeki

...nie byłoby oceanu.Gdyby ziarno zboża powiedziało:
jedno ziarno nie może obsiać pola
...nie byłoby żniwa.
Gdyby człowiek powiedział:
jeden gest miłości nie ocali ludzkości
...nie byłoby nigdy na ziemi sprawiedliwości i pokoju, 
godności i szczęścia i ludzkiej przyjaźni .