niedziela, 8 grudnia 2019

Rekolekcje


"Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie."
  11 - 12 - 13 XII 2019 r. 

Od środy do piątku rekolekcje adwentowe .
Msze św. dla wszystkich z nauką o godz. 9 00 i 17 00 .
Uczniowie ze wszystkich klas VI – VII – VIII 
przygotowujący się do sakramentu bierzmowania 
przychodzą na rekolekcje na godz 17 00 .
Również zapraszamy rodziców tych uczniów .
Spowiedź św. w czwartek 
od godz. 8 00 i popołudniu od godz. 16 00 .
 
sobota, 7 grudnia 2019

II Adwetowa Niedziela

II NIEDZIELA ADWENTU 
 
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
 
08 XII 2019 r.

" «Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. . „
Maryja to ważna osoba w planie zbawienia. 
Wszystko, co się dokonało, opiera się na mocy Bożej łaski. 
W przypadku Maryi była to łaska uprzedzająca, 
która zachowała Ją od grzechu. 
A w moim przypadku to łaska wspomagająca, która
 umożliwia podążanie drogą woli Bożej. 
Idę razem z Maryją. 
Niepokalane Poczęcie napełnia sensem całe 
adwentowe oczekiwanie. 
 Patrzę na Maryję, uczę się od Niej i proszę Ją, 
abym tak jak Ona potrafił uwierzyć, 
że Słowo także we mnie chce stać się życiem. 
Radość i pokora Maryi poszerzają moje adwentowe horyzonty. 
Nie da się przejść Adwentu bez Niepokalanej. 
Razem z Nią walczę o czystość serca, 
gotowego na przyjęcie Mesjasza.

Uwielbiam Cię, Panie, za dar Niepokalanej. 
Dziękuję Ci, Dziewico Niepokalana, 
że reprezentujesz mnie przed Bogiem. 
Pomóż mi swoją matczyną opieką 
owocnie przeżyć czas Adwentu. 
 

czwartek, 5 grudnia 2019

Boży człowiek

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
NIEZMIERNIE DOBRY CZŁOWIEK   Módl się za nami święty Mikołaju
  Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, 
że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako 
patrona i opiekuna; 
racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, 
abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, 
za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa dziecka do świętego Mikołaja

Przybądź święty Mikołaju
Zejdź z niebieskich wzgórz
Grzeczne dzieci Cię czekają
Choć posnęły już.
Przy łóżeczku anioł Boży,
Czuwa Anioł Stróż.
On Ci z lekka drzwi otworzy,
A ty dary złóż.*
wtorek, 3 grudnia 2019

Barbórka

" BARBARA ŚWIĘTA O GÓRNIKACH PAMIĘTA " 
 
04 XII 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 Wszechmogący Boże, święta Barbara, męczennica, 
dochowała wierności 
Tobie aż do śmierci, przez jej wstawiennictwo broń nas 
od wszelkich niebezpieczeństw * 
i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem 
Ciała i Krwi Twojego Syna. 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, * 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
 
 
 
W środę 4 grudnia uroczysta Msza św. ku czci św. Barbary 
za rodziny górnicze o godzinie 9 00 . 
Serdecznie zapraszamy .
 
 
  
 
 
 
 

sobota, 30 listopada 2019

Adwent

" Czuwajcie,  bo nie wiecie, 
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. "

I NIEDZIELA ADWENTU - NIEDZIELA ADORACJI 

01 XII 2019 r.  
Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy
 nadejdzie złodziej, 
na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się 
do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się
nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie».

Czuwajcie to mieć się na baczności, 
ale także być w pogotowiu.
Jak żołnierz na warcie.
Jak matka gotowa na najmniejsze kwilenie dziecka.
Czuwajcie.
Czujność na drodze jest konieczna.
Oczy trzeba mieć dookoła głowy.
Nie tylko po to, by nie spowodować kolizji,
ale też po to, by dostrzec piękno świata,
dobroć ludzi, znaki Bożej obecności.
Czujność, by nie dać się zaskoczyć 
atakiem nieprzyjaciela
natury ludzkiej.
Czujność, by zadziwić się działaniem Miłośnika Życia.
Skupić uwagę
Uważajcie. Staropolskie dać pozór, 
które oznacza także patrzeć, 
przyglądać się komuś, dostrzec czyjeś spojrzenie,
zrozumieć, zastanawiać się.
Tu nie ma lęku przed nieznanym,
bo wchodzimy w wymiar osobowy,
Adwent to nasze codzienne życia.
Owo czuwanie ma być przeniknięte energią życia.
Paleta kolorów. Wirujące płatki śniegu.
Błyskające słoneczne promyczki.
Idzie Ktoś niespodziewany.
Usnąć się nie da.  

Wyczuwalny jak drżenie  pierwszego łagodnego
powiewu wiatru w upał. Radosny jak widok 
pierwszego wiosennego pąka.
Idzie Chrystus do naszych serc
tylko otwórzmy przed nim nasze serca ,
aby zastał nas czuwających na
modlitwie i pełnych dobrych uczynków .
Niech nie zabraknie nas 
na roratach i adwentowych czuwaniach ..
niech nie braknie dzieci z lampionami

Przyjdź Panie Jezu bo czekamy na Ciebie .

Amen .