piątek, 14 lutego 2020

Dzień Pański


"Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego."

Niedziela 16 II 2020 r.  


Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, 
którzy odrzucają Boże przykazania twierdząc, 
iż nie cierpią ograniczeń, że kochają wolność. 
Gdyby pojęli tajemnicę Bożej mądrości, dostrzegliby, 
że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który nie chce, 
by Jego dzieciom stała się krzywda. 
Ale człowiek jest wolny i może wybierać. 
Jak to czynić, by potem nie żałować? 
Módlmy się częściej do Ducha Świętego.
 On bowiem przenika wszystko, 
nawet głębokości Boga samego.Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
 Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych,
 apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. 
Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego 
Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
       Boże, Źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, 
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. 
Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, 
na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, 
które znosił dla imienia Twego. 
Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, 
jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, 
broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, 
zło dobrem zwyciężając.
       Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, 
który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic,
 u Niej szukając pomocy w obronie wiary
 Chrystusowej i wolności Narodu. 
Ojcze nieskończenie dobry, 
 uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. 

       Pokornie Cię błagam, Boże, 
udziel mi za wstawiennictwem
 Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski,
 o którą Cię teraz szczególnie proszę... 


poniedziałek, 10 lutego 2020

Być dobrym człowiekiem


"  By czynić dobrze..."

 "... By czynić dobrze trzeba mieć trochę odwagi,
 cierpliwie znosić wszystkie niedostatki, 
nie krzywdzić nigdy nikogo i zawsze kochać ...
 ... Kto wie, że jest kochany kocha. 
A kto jest kochany otrzyma wszystko od młodzieży ..." 

 "...Ten kto jest pokorny i kochający, 
będzie zawsze kochany przez wszystkich,
 przez Boga i przez ludzi ...
... Kto chce pracować owocnie musi mieć 
w sercu miłość,  a w pracy cierpliwość ..."

sobota, 8 lutego 2020

Zakrystia w Świątyni Fatimskiej

MEBLE SAKRALNE 
W ZAKRYSTII KOŚCIOŁA FATIMSKIEGO 
I W POMIESZCZENIU DLA LITURGICZNEJ 
SŁUŻBY OŁTARZA 

06  LUTY 2020 Liturgiczna Służba Ołtarza  ZAKRYSTIA FATIMSKA  


  


czwartek, 6 lutego 2020

Światowy Dzień Chorego

" Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi..." 

Światowy Dzień Chorego  

Niedziela 09 II 2020 r.   

 Tylko przy Jezusie możemy odkryć naszą najgłębszą tożsamość.
 On mówi „wy jesteście”, a nie „staniecie się, jeśli…”. 
To znaczy, że w nasze duchowe DNA jest wpisany 
dar rozwijania naszego człowieczeństwa wspieranego łaską. 
Dar ten jest w nas obecny już od chrztu świętego, 
 wystarczy go przyjąć i pielęgnować. 
Być solą ziemi to być osobą żyjącą ze smakiem, 
sensem, spełnieniem, z pasją. 
Być światłem to kochać i być kochanym, bo miłość rozświetla,
 oświeca, emanuje ciepłem. 
Żyjąc sensem i miłością, wnosimy je w życie innych. 
Wtedy mogą chwalić Ojca w niebie,
 bo rozpoznają w nas Jego synów, Jego córki.

Jezu, pragnę, aby moje życie, podobnie jak Twoje, 
wskazywało innym Ojca i Jego miłość. 
wtorek, 4 lutego 2020

Nasze Dzieło Fatimskie

Wizualizacja Świątyni Fatimskiej projekt 
architekt inż . mgr Witold Dominik .
 Ołtarz Główny , Prezbiterium z Tabernakulum .

04 luty 2020 r.