poniedziałek, 17 maja 2021

Święty Papież

 ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ ...

18 V 1920 - 18 V 2021 

Słowa i życie św. Jana Pawła II stanowią dla wielu osób 

źródło inspiracji i natchnienia.

Mają w sobie głębię i siłę.

Pozwalają dostrzec to, czego do tej pory nie zauważaliśmy.

Zatrzymaj się na chwilę i oddaj refleksji nad własnym życiem.

Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności,

jakie panują w naszych sercach.


Powiedz mi, jaka jest twoja miłość,

a powiem ci, kim jesteś.


Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,

czyniąc dobrze drugiemu,

tylko sam był dobroczyńcą.

Jest równocześnie obdarowywany,

obdarowany tym,

co ten drugi przyjmuje z miłością.

Wołam, ja, syn polskiej ziemi, 
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. 
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, 
wołam w przeddzień Święta Zesłania, 
wołam wraz z wami wszystkimi: 
Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi!.

Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Cierpienie jest w świecie również po to, 
żeby wyzwolić w nas miłość, 
ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, 
których dotyka cierpienie.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, 
znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. 
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. 
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. 
Nie można zdezerterować.
Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. 
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. 
To nas wyróżnia


Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: 
jestem miłowany, ja jestem miłowany. 
Ja, taki jaki jestem .

W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu 
trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, 
które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym,
 którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. 
Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności 
zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością.

Cierpienie nie jest karą za grzechy 
ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. 
Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości,
 która jest ostatecznym sensem wszystkiego,
 co na tym świecie istnieje .


Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, 
podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać .
Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, 
którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią,
 a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają .

Ewangelia (...) to proroctwo o człowieku. 
Poza Ewangelią człowiek pozostaje 
dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi .


Dlaczego potrzebujemy Chrystusa? 
Bo Chrystus objawia prawdę o człowieku,
o jego życiu i przeznaczeniu. 
Pokazuje, jakie jest nasze miejsce
przed Bogiem – jako stworzeń i grzeszników,
 jako odkupionych przez Jego własną śmierć i zmartwychwstanie,
 jako pielgrzymów do domu Ojca. 
Uczy nas najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego.


Hołd górali polskich św. Janowi Pawłowi II .
Moje Tatry  
Życie  Karola  

Barka   


piątek, 14 maja 2021

Niebo

 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata.

Niedziela  16 V 2021 r.  


Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,

a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami,

które jej towarzyszyły.


Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia .

My tak naprawdę nie świętujemy dzisiaj odejścia Pana Jezusa.

Dzisiaj jest Wielkie święto pozostania Pana Jezusa z nami.

On idzie do Ojca,

ale właśnie przez to będzie mógł być z każdym z nas

zawsze, wszędzie i aż do końca.

Objawił nam Boga, odkupił nasze grzechy i

został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga”.

On otworzył nam niebo.

A w domu Ojca jest mieszkań wiele.

My też mamy nadzieję, że kiedyś tam zamieszkamy.

Dlatego starajmy się żyć blisko Jezusa,

być Jego świadkami i dzielić się Jego miłością z bliźnimi.

I tak tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego staje się

dla nas źródłem prawdziwej radości.

Przypomina nam o czymś wielkim –

o tym, że istnieje niebo.

Niebo powinno się w nas objawiać.

Zmartwychwstały Pan chce nam ofiarować nowy język:

nie musimy mówić językiem agresji, wulgaryzmów,

złości, zazdrości i hejtu – możemy mówić językiem nieba,

językiem miłości i przyjaźni

Pan Jezus daje nam nowe serce:

nasze serce nie musi być zatrute jadem fałszu ,

nienawiści, agresji, rozgoryczenia –

może w nim panować radość,

pokój i miłość w Duchu Świętym.

Nie zgubmy w naszym życiu celu naszego

pielgrzymowania .

A jest nim NIEBO .


Odpust Parafii

 

Fatimska Matko
Już 100 lat minęło od chwili , gdy ukazałaś się

dzieciom : Hiacyncie , Łucji , Franciszkowi

na polach Fatimy by swe przesłanie nieść .

I choć prosiłaś by z drogi zagłady zawrócił świat .

Ziemia spłynęła krwią wojny na wiele lat.

Twoich objawień wyznawcą był święty

Papież ,  nasz Jan Paweł II .

Tobie się oddał i zaufał

opieki doznał Twej 

w dniu zamachu na swoje życie

13 maja 1981 roku .

Tak wiele krwi już spłynęło

tak wiele bólu i łez.

Twoje przestrogi z Fatimy spełniają się .

Fatimska Matko tak jak 100 lat temu

wybrałaś dzieci by niosły Boga w świat .

Tak również w tym Roku 2021 , 

w 23 roku istnienia naszej Fatimskiej Parafii,

w 30 roku mojego kapłańskiego Jubileuszu .

Wybrałaś świętego chłopczyka z Kłobucka

naszego małego Apostoła  Kacperka Naumienia ,

byśmy zrozumieli co w życiu jest najważniejsze .

On  swoim cierpieniem i swoją dziecięcą

ale jakże  dojrzałą wiarą oraz 

wielkim pragnieniem

służby przy Ołtarzu Pańskim 

pozostawił na zawsze

przepiękne świadectwo dziecięcego

choć krótkiego życia .

I stał się wraz z dziećmi fatimskimi

naszym orędownikiem w Niebie .
Matko z Fatimy ,  nasza Patronko

Ty kochasz nas ,  naszą  Parafię

i cały ten świat .

Maryjo Matko w opiece swej nas masz , 

wyproś u Syna by nasza i cała ludzka rodzina

w pokoju na ziemi mogła trwać .

Dziś łatwo manipulować , skłócać i rozpalać świat .

Gdy tak zwana poprawność wypacza każdą treść .

Wokół nagonka na wiarę , na Kościół święty

i na przykazań kształt .

Maryjo miej w swej opiece naszą wspólnotę 

i  polski naród nasz .