sobota, 1 września 2018

Westerplatte

Westerplatte 

01 IX 2018 R. 

Westerplatte  jest symbolicznym miejscem, 
na którym polscy żołnierze bronili naszej niepodległości
 od pierwszych dni wojny. 
Runęła na Polskę nawała barbarzyńskich armii 
niemal ze wszystkich stron. 
Ale w obliczu tej druzgocącej przewagi
 polscy żołnierze i polskie społeczeństwo
 od pierwszych dni zmieniało losy świata, 
broniło wolnego świata przed wrogami wolności,
 wrogami Polski i Europy.
Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które ma obowiązek utrzymać i bronić praw do Westerplatte,
 o tamtej strasznej wojnie,
 a tych zmaganiach o polskie być albo nie być .
Św. Jan Pawła II, mówił, że "każdy ma swoje Westerplatte".
Dla nas oznacza to że , każdy ma zadanie do wykonania, przed którym nie wolno nam zdezerterować.